گزارش ویژه شماره 47

 تحلیل متغیرهای اثر گذار بر اتحاد استراتژیک ایران و ارمنستان با تأکید بر آینده ی روابط، با ورود متغیر اسرائیل

ربابه جوادی

پژوهشگر مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام

 

روابط ایران و ارمنستان نمونه ی شاخص رویکرد عمل گرایانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است؛ از ابتدای شکل گیری روابط دو کشور دوستانه و دارای فرازو نشیب چشمگیری نبوده است. جمهوری اسلامی ایران بلافاصله بعد از استقلال این کشور از شوروی سابق در در25 دسامبر1991 آن را به رسمیت شناخته و روابط نزدیکی را برقرار کرد به گونه ای که روابط دو کشور در قالب اتحاد استراتژیک و راهبردی ارزیابی می شود. آنچه موجب تعجب همگان است و لزوم پراختن به این بحث را جدی می نماید این است که چگونه یک کشور اسلامی و انقلابی با کشور غیر اسلامی که دارای هویت زبانی و مذهبی کاملا متفاوتی هستند توانستند به این سطح از روابط دست یابند. از سوی دیگر بحران قره باغ و تحولات اخیر در سیاست داخلی و خارجی ارمنستان، آینده ی روابط دو کشور را چگونه رقم خواهد زد؛ حائز اهمیت پرداختن به این موضوع می باشد. در بررسی روابط دو کشور متغیرهایی شناسایی شدند که نشان می دهد ماهیت روابط  دو کشور دو جانبه و کاملا بر مبنای وابستگی متقابل بوده و جمهوری اسلامی بر مبنای منافع ملی؛ رویکرد عملگرایانه ای را اتخاذ نموده است. متغیرهای مهمی چون ژئوپلیتیک ارمنستان و ایران، تامین انرژی، رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای در تعاملات دو کشور دارای اولویت بوده و اخیراً تحریم های شدید بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران؛ به عنوان متغیری بسیار اثرگذار در تداوم روابط مسالمت آمیز دو کشور مداخله نموده است. هر چند لازم است  به متغیر  تحولات اخیر داخلی این کشور و تغییر دولت و روی کار آمدن غرب گرایان که از ابتدائی ترین اقدامات آنان روی خوش نشان دادن به اسرائیل و برقراری روابط دیپلماتیک در بالاترین سطوح یعنی بازگشایی سفارت در تل آویو به عنوان متغیری چالش برانگیز در روابط دو کشور در آینده با حساسیت بیشتری توجه نمود. این گزارش به دنبال تبیین و تحلیل متغیرهای اثرگذار در تحکیم روابط ایران و امنستان با نگاهی به آینده روابط دو کشور با ورود متغیر اسرائیل است. در این گزارش با آقای دکتر ولی گوزه گر کالجی؛ کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز مصاحبه صورت گرفته است.

برای دانلود PDF گزارش کلیک کنید

 

e-max.it: your social media marketing partner