پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396، کارگاه چهارساعته آینده نگاری با تدریس آقای دکتر روح الله قدیری برگزار شد. در این دوره که به همت موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و در سالن جلسات موسسه برگزار گردید، شرکت کنندگان با مفاهیم و روشهای مرسوم در آینده نگاری آشنا شدند.

e-max.it: your social media marketing partner